Giới thiệu

  • Thiết kế - khảo sát :
   • Thiết kế công trình xử lý chất thải.
   • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
   •  Khảo sát địa chất công trình.

   

  • Xây dựng :
   •  Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, kỹ thuật, công trình cấp thoát nước ;  
   • Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng, lắp đặt hệ  thống bơm, ống nước, điều hòa không khí, ống cấp thoát nước, bơm nước ;
   • Xử lý chất thải lỏng, nước thải sinh hoạt, xử lý khí thải ;
   • Xử lý và dọn dẹp các nơi bị ô nhiễm, xử  lý sự cố nhiễm môi trường ;
   • Xử lý rác thải bệnh viện ;
   • Khai thác , lọc nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp ;
   • Phân phối nước sạch.

   

  • Tư vấn về môi trường
   • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
   • Báo cáo giám sát môi trường.
   • Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải.
   • Lập phương án xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm.

   

  • Sản xuất:
   • Sản xuất chế tạo máy móc thiết bị công nghiệp.

   

  • Thương mại :
   • Mua bán hoá chất , nguyên liệu ngành dệt nhuộm - nhựa – cao su, hương liệu, máy móc - thiết bị  - nguyên vật liệu và  phụ  tùng thay thế  ngành cấp thoát nước và  môi trường.

Hổ trợ trực tuyến

(+84) 903610327
Yahoo ID: truongthuanco
truongthuanco
Skype Me™!
truongthuanco

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Liên kết website