Tư vấn môi trường

Lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bản đăng ký đạt chuẩn môi trường

I. Đối tượng lập báo cáo: - Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, nhà xưởng,… II. Phương pháp: - Với các phươ ...

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải

I. Đối tượng lập hồ sơ xin cấp phép xả thải: - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ bao gồm các khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, bệnh viện, khách sạn, khu vui chơi giải trí… có xả nước thải vào nguồn nước. ...

Tư vấn cải tạo, nâng cấp các hệ thống xử lý nước cấp-nước thải

Theo thời gian hoạt động, hệ thống xử lý sẽ xuống cấp và không đảm bảo được năng suất, chất lượng như ban đầu, trong khi quy mô nhà máy lại mở rộng đồng thời yêu cầu về chất lượng đầu ra cũng được nâng cao. Để phù hợp với tình hình mới, Trường Thuận sẽ giúp Chủ đầu tư đưa ra những giải pháp nhằm:

Đánh giá công nghệ các công trình- hệ thống xử lý nước cấp- nước thải

I. Vai trò của việc thẩm tra: - Đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót của tư vấn thiết kế. - Tiết kiệm chi phí đầu tư. - Làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế. ...

Lập luận chứng kỹ thuật các dự án xử lý nước cấp-nước thải

Mô tả công việc: - Khảo sát thực tế, tính toán & lựa chọn công nghệ phù hợp. - Tư vấn đầu tư, lập dự toán chi tiết & báo cáo khả thi. - Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu. - Thẩm tra thiết kế & dự toán độc lập cho dự án. - Thiết kế quy hoạch tổng thể & thiết kế chi tiết.

Hổ trợ trực tuyến

(+84) 903610327
Yahoo ID: truongthuanco
truongthuanco
Skype Me™!
truongthuanco

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Liên kết website