Lĩnh vực hoạt động

Xử lý nước sinh hoạt

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách hàng các giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng mới hay nâng cấp các hệ thống/nhà máy xử lý nước thô có nguồn gốc thiên nhiên: nước mặt (sông, hồ, suối, biển) và nước ngầm để loại bỏ các thành phần bất lợi, vượt quá tiêu chuẩn cho phép để sản xuất nước đạt các tiêu chuẩn [xem chi tiết]

Xử lý nước công nghiệp

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng mới hay nâng cấp một hệ thống xử lý nước công nghiệp đáp ứng những yêu cầu đa dạng và khắc khe của các khách hàng trong các lĩnh vực: [xem chi tiết]

Thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải

Việc tái sử dụng nước thải ngày càng phổ biến ở Việt Nam do nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao trong khi nguồn tài nguyên nước giới hạn và đang có dấu hiệu suy giảm chất lượng do ô nhiễm từ quá trình sinh hoạt và sản xuất và hiện tượng biến đổi khí hậu. [xem chi tiết]

Thiết bị hệ thống giám sát chất lượng nước, hơi nước

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách hàng các giải pháp về Hệ thống giám sát tự động chất lượng hơi/nước nồi hơi của các nhà máy điện – Steam and water analysis system (SWAS) hoàn chỉnh từ hệ thống lấy mẫu và đo on-line tại hiện trường đến hệ thống SCADA tại trung tâm. [xem chi tiết]