Thiết bị trộn tĩnh

Thiết bị trộn tĩnh được lắp đặt trên đường ống để trộn đều các thành phần như hóa chất vào nước hay khí ( ozone, oxy) vào nước hay có thể sử dụng trong hệ thống trao đổi nhiệt.

Thiết bị trộn tĩnh có chi phí đầu tư và vận hành thấp và không cần bảo trì bảo dưỡng so với các thiết bị khuấy trộn khác.

Thiết bị trộn tĩnh được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau từ DN15 đến DN300, tương ứng với lưu lượng dòng chảy qua thiết bị từ 1- 500 m3/h.

Tùy theo ứng dụng mà thiết bị trộn tĩnh có vật liệu và cấu tạo khác nhau

Công ty Trường Thuận có thể cung cấp thiết bị trộn tĩnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng: vật liệu uPVC, thép không rỉ SS304, SS316,…Thiết bị trộn tĩnh sử dụng trong hệ thống xử lý bình thường và có thiết kế theo chuẩn sanitary.

Kinh doanh