Thi công công trình xử lý và cung cấp nước

Thi công công trình xử lý và cung cấp nước

Trường Thuận thực hiện lắp đặt các thiết bị, công trình xử lý nước cấp theo yêu cầu và cam kết các công trình đảm nhận luôn đạt tiêu chuẩn và tiến độ đề ra. Với đội ngũ kỹ sư giám sát và công nhân lành nghề trong các lĩnh vực điện, cơ khí, TTC có khả năng tổ chức thi công lắp đặt thiết bị cho 1 công trình xử lý và cung cấp nước hoàn... [xem chi tiết]