Cung cấp vật tư ngành nước, bảo trì - sửa chữa thiết bị

Cung cấp vật tư ngành nước, bảo trì - sửa chữa thiết bị

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách các vật tư chuyên ngành nước sử dụng trong lắp đặt mới các hệ thống xử lý, cũng như vật tư thay thế sử dụng để sửa chửa, thay thế định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. [xem chi tiết]