Cung cấp thiết bị xử lý nước

Cung cấp thiết bị xử lý nước

Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, công ty Trường Thuận có thể cung cấp từng thiết bị xử lý nước đơn lẻ, 1 cụm thiết bị xử lý đến cả 1 hệ thống xử lý hoàn chỉnh. Khách hàng có thể đặt mua thiết bị theo các thông số kỹ thuật chuẩn của chúng tôi trong phần Catalogue hay đặt thiết kế gia công theo thông số kỹ thuật riêng của mình. [xem chi tiết]