Xử lý nước sinh hoạt

Xử lý nước sinh hoạt

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách hàng các giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng mới hay nâng cấp các hệ thống/nhà máy xử lý nước thô có nguồn gốc thiên nhiên: nước mặt (sông, hồ, suối, biển) và nước ngầm để loại bỏ các thành phần bất lợi, vượt quá tiêu chuẩn cho phép để sản xuất nước đạt các tiêu chuẩn [xem chi tiết]