Thiết bị hệ thống giám sát chất lượng nước, hơi nước

Thiết bị hệ thống giám sát chất lượng nước, hơi nước

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách hàng các giải pháp về Hệ thống giám sát tự động chất lượng hơi/nước nồi hơi của các nhà máy điện – Steam and water analysis system (SWAS) hoàn chỉnh từ hệ thống lấy mẫu và đo on-line tại hiện trường đến hệ thống SCADA tại trung tâm. [xem chi tiết]