Xử lý nước sinh hoạt

 

 

 

 

Công ty TNHH Công Nghệ Trường Thuận có khả năng thiết kế - cung cấp vật tư thiết bị - thi công, cung cấp hóa chất, vận hành và bảo trì các hệ thống/nhà máy xử lý các nguồn nước tự nhiên như  nước mặt (sông, hồ, suối, …) và nước ngầm để loại bỏ các thành phần bất lợi, vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong nước thô để sản xuất nước đạt các tiêu chuẩn:


 QCVN02:2009/BYT- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

 

 QCVN01:2009/BYT-Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

 

Tùy theo hàm lượng tổng khoáng hóa (TDS) nước được phân thành các loại: nước nhạt TDS<1000 mg/l, nước lợ TDS: >1000 mg/l ~ 12000 mg/l và nước mặn TDS>12000 mg/l. Nước biển có TDS:  32000 ~ 50 000 mg/l (32 o/oo~45 o/oo).

 

Tại Việt Nam, đa số nước nguồn vào hệ thống xử lý thuộc loại nước nhạt, với các thành phần cần loại bỏ chủ yếu là: cặn lơ lửng (SS), chất hữu cơ, rêu tảo, vi sinh, và sắt, mangan (ở nồng độ thấp) trong nước mặt, và các thành phần cần loại bỏ trong nước ngầm thông thường là Sắt, Mangan và ổn định pH.

 

Tuy nhiên hiện nay, các hệ thống xử lý nước lợ hay nước biển để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại các vùng khan hiếm nguồn nước nhạt ở vùng ven biển hay các đảo xa đất liền nhiều nhà đầu tư đã xây dựng ngày càng nhiều.

 

Các thiết bị /công trình TTC áp dụng trong xử lý nước sinh hoạt bao gồm:

 

  • Xử lý nước mặt:

 

Thiết bị trộn tĩnh

Thiết bị tạo bông cơ khí

Bể lắng lamellar kết hợp thiết bị xả bùn tự động dạng si-phon

Thiết bị xử lý hợp khối: phản ứng-tạo bông-lắng

Bể lọc bê tông

Thiết bị lọc áp lực, đa tầng

Thiết bị lọc liên tục

Thiết bị định lượng hóa chất: keo tụ, tạo bông, điều chỉnh pH, khử trùng.

 

  • Xử lý nước ngầm:

 

Tháp làm thoáng

Thiết bị sục khí chìm

Thiết bị trộn tĩnh

Thiết bị lọc áp lực đa tầng

Thiết bị lọc xúc tác

Thiết bị định lượng hóa chất: điều chỉnh pH, khử trùng

 

  • Xử lý nước lợ:

 

Hệ thống tiền xử lý: bao gồm thiết bị xử lý nước mặt và nước ngầm ở trên

Hệ thống UF

Hệ thống hóa chất antiscalant

Hệ thống RO

Hệ thống CIP

Hệ thống điều chỉnh pH và khử trùng

 

  • Xử lý nước biển:

 

Hệ thống tiền xử lý: bao gồm thiết bị xử lý nước mặt và nước ngầm ở trên

Hệ thống UF

Hệ thống hóa chất antiscalant

Hệ thống RO

Hệ thống thu hồi năng lượng ERD

Hệ thống CIP

Hệ thống điều chỉnh pH và khử trùng

 

Trong những trường hợp đặc biệt khi nước thô có thành phần hữu cơ, N- NH4 quá cao, quá trình xử lý sinh học thích hợp sẽ được lựa chọn để xử lý sơ bộ trước các quá trình xử lý hóa lý trên.

 

Các hệ thống/nhà máy được điều khiển bán tự động hay tự động hoàn toàn bằng thiết bị PLC/HMI và được giám sát qua hệ thống SCADA tùy theo nhu cầu của khách hàng.

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan