Cung cấp hóa chất xử lý nước

Cung cấp hóa chất xử lý nước

Hóa chất là yếu tố quan trọng trong quá trình xử lý nước. Việc sử dụng đúng hóa chất giúp hệ thống tăng hiệu quả xử lý và đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu và ổn định. Ngoài ra, việc sử dụng đúng hóa chất còn giúp giảm được thời gian ngừng thiết bị để vệ sinh, tăng tuổi thọ vật tư, thiết bị trong hệ thống, giảm lượng... [xem chi tiết]