Cung cấp thiết bị đo, giám sát chất lượng nước, hơi nước

Cung cấp thiết bị đo, giám sát trong ngành nước

Công ty Trường Thuận có khả năng cung cấp cho khách hàng từng thiết bị đo riêng rẽ hay một giải pháp tổng thể hệ thống giám sát chất lượng nước trong các lĩnh vực : - Hệ thống xử lý nước - Hệ thống SWAS- giám sát tự động chất lượng nước, hơi nồi hơi - Hệ thống giám sát môi trường (nước ngầm, nước mặt) [xem chi tiết]