Thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải

Thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải

Việc tái sử dụng nước thải ngày càng phổ biến ở Việt Nam do nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao trong khi nguồn tài nguyên nước giới hạn và đang có dấu hiệu suy giảm chất lượng do ô nhiễm từ quá trình sinh hoạt và sản xuất và hiện tượng biến đổi khí hậu. [xem chi tiết]