Cải tạo hệ thống xử lý nước giếng (lợ) nhà máy Dệt lụa Nam Định

 

 

 

Công trình : Cải tạo hệ thống xử lý nước giếng (lợ) nhà máy Dệt lụa Nam Định
Địa chỉ : Nasilmex - KCN Hòa Xá - Nam Định
Công suất : 1000 m3/ ngày
Năm thực hiện : 2019
Công việc : Cung cấp và lắp đặt thiết bị. Công nghệ Nano. 
Ghi chú : Đã thực hiện