Hệ thống ECA cho nhà máy Suntory Pepsico Quảng Nam và Cần Thơ
Công trình Hệ thống Electro- Chemical Activation( ECA) cho nhà máy Quảng Nam và Cần Thơ Của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam
Địa chỉ

: Nhà máy Suntory Pepsico Cần Thơ- KCN Trà Nóc 2 ,TP. Cần Thơ

: Nhà máy Suntory Pepsico Quảng Nam- KCN Điện Nam, Quảng Nam

Công suất
Năm thực hiện : 2020-2021
Công việc Cung cấp và̀ lắp đặt thiết bị
Ghi chú : Đã hoàn thành