Hệ thống làm mềm nước nhà máy VNG - KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc

 

 

Công trình : Hệ thống xử lý nước mềm cho VNG
Địa chỉ : Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Công suất : 300 m3/ngày.
Năm thực hiện : 2019 - 2020
Công việc : Thiết kế-cung cấp và̀ lắp đặt thiết bị, Công nghệ IX
Ghi chú : Đã thực hiện