Hệ thống xử lý nước cấp sử dụng công nghệ RO cho Trại Heo Giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3
Công trình Hệ thống xử lý nước cấp sử dụng công nghệ RO cho Trại Heo Giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3
Địa chỉ

: Xã An Cư, huyện Tịnh Biên, Tỉnh  An Giang

Công suất : 470 m3/ngày
Năm thực hiện : 2021
Công việc Cung cấp và̀ lắp đặt thiết bị RO
Ghi chú : Đã hoàn thành