Hệ thống xử lý nước RO nhà máy Meat Hà Nam

 

 

Công trình Hệ thống xử lý nước RO nhà máy Meat Hà Nam
Địa chỉ : Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV,  huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Công suất : 3 m3/giờ
Năm thực hiện : 2019 
Công việc Thiết kế-cung cấp và̀ lắp đặt thiết bị. 
Ghi chú : Đã thực hiện