Hệ thống xử lý nước RO nhà máy nhà máy CP- Bình Phước
Công trình Hệ thống xử lý nước RO nhà máy nhà máy CP- Bình Phước
Địa chỉ : Lô B10-A, KCN Becamex Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Công suất : 3 m3/giờ
Năm thực hiện : 2020
Công việc : Thiết kế-cung cấp và̀ lắp đặt thiết bị. 
Ghi chú : Đã thực hiện