Nâng cấp hệ thống tạo ozone tại nhà máy Suntory Pepsico Hoc Môn
Công trình Nâng cấp hệ thống tạo ozone tại nhà máy Suntory Pepsico Hoc Môn
Địa chỉ

: Nhà máy Suntory Pepsico Hoc Môn- TA03, Lê Văn Khương, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công suất 140 g ozon/h
Năm thực hiện : 2020
Công việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị làm giàu oxy, thiết bị tạo ozone 
Ghi chú : Đã hoàn thành