Nâng cấp hệ thống tiền xử lý nước máy P&G Đông Dương - KCN Đồng An, Bình Dương
Công trình Nâng cấp hệ thống tiền xử lý công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
Địa chỉ : P&G Đông Dương -KCN Đồng An - Tỉnh Bình Dương
Công suất 30m3/h
Năm thực hiện : 2021
Công việc : Cung cấp skid MMF & Softener 
Ghi chú Đã hoàn thành