Thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải

 

 

Công ty Trường Thuận có thể giúp cho khách hàng lập phương án tái sử dụng nước thải cũng như cung cấp các công nghệ/hệ thống, thiết bị phù hợp để loại bỏ các thành phần ô nhiễm trong nước thải để tái sử dụng chúng.

 

Thông thường vì những lý do cảm quan và quy định luật pháp, nước thải sẽ được tái sử dụng cho các mục đích sau:

 

Sử dụng như nguồn nước thô cấp vào hệ thống xử lý nước.

Sử dụng trong quá trình công nghệ (không liên quan đến sản xuất thực phẩm)

Sử dụng cho các tháp làm mát, tháp giải nhiệt.

Sử dụng trong nội bộ hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.

Vệ sinh công nghiệp, tưới cây, rửa đường, …

 

Tùy thuộc vào dự án cụ thể, các thiết bị Trường Thuận áp dụng trong xử lý tái xử lý nước bao gồm:

 

Thiết bị lọc đĩa/lọc lưới

Thiết bị lọc liên tục

Thiết bị lọc đa tầng

Hệ thống UF

Hệ thống RO

Hệ thống CIP/ Tái sinh

Hệ thống khử trùng

 

Các hệ thống xử lý được điều khiển bán tự động hay tự động hoàn toàn bằng thiết bị PLC/HMI và được giám sát qua hệ thống SCADA tùy theo nhu cầu của khách hàng.

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan