Tư vấn -Thiết kế

 

 

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm và sự trợ giúp kỹ thuật, công nghệ từ các đối tác nước ngoài, trên cơ sở các nghiên cứu kỹ lưỡng về các điều kiện thực tế và nhu cầu của khách hàng, Công ty Trường Thuận có khả năng tư vấn cho khách hàng :

 

- Lập dự án khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công để xây dựng mới một hệ thống/nhà máy xử lý nước hoàn chỉnh theo công nghệ phù hợp, tiên tiến, hiệu quả về kinh tế và thân thiện với môi trường.

 

- Đánh giá tổng thể hiện trạng hoạt động của hệ thống hiện hữu để xác định các vấn đề liên quan đến những sự cố gây nên: hệ thống hoạt động không ổn định; chất lượng nước sau xử lý không đảm bảo; hiệu suất hoạt động thấp; quy trình vận hành chưa hợp lý; … đề xuất các biện pháp khắc phục, cải tiến hệ thống.

 

- Lập dự án - thiết kế thi công cải tạo hệ thống xử lý nước hiện hữu bao gồm : cải tiến công nghệ, thay đổi thiết bị, cải tạo đường ống,… để nâng cao hiệu suất hệ thống, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý ổn định, đạt yêu cầu, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

 

- Thiết kế lắp đặt, vận hành thử, đề xuất quy trình vận hành, bảo trì thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế khi chủ đầu tư tự trang bị hệ thống/thiết bị xử lý từ đơn vị cung cấp thứ 3.

 

- Lập phương án thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải trong từng công đoạn sản xuất cũng như toàn bộ nhà máy.

 

- Lập dự án - thiết kế thi công hệ thống SWAS mới hay nâng cấp hệ thống hiện hữu.

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan