Chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự của Trường Thuận

1. Đào tạo và phát triển nhân sự

 

Trường Thuận xem nhân lực là tài sản quý giá, luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển.

   - Trường Thuận thường xuyên tổ chức khóa training về kỹ thuật cũng như các công nghệ mới.

   - Mỗi Nhân viên được vạch ra Phương hướng phát triển trong thời gian ngắn hạn và dài hạn.

   - Luôn tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội tham gia các khóa học thêm để nâng cao trình độ

 

2. Chúng tôi coi trọng giá trị mà bạn tạo ra

 

Chúng tôi tôn trọng và lắng nghe tất cả nhân viên của chúng tôi. Mỗi một đóng góp hay xây dựng đều được chúng tôi ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho giá trị mà bạn tao ra cho công ty.

 

3. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

 

- Lương cố định cạnh tranh

 

Các chế độ Bảo hiểm theo luật hiện hành

 

 Tăng lương định kỳ 

 

Chế độ nghỉ mát hàng năm 

Lương Tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn

 

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

 

Tết cuối năm hấp dẫn

 

Tham gia các hoạt động thể thao, Team building, 

 

 

 

4. Một ngôi nhà chung Trường Thuận

 

- Nơi làm việc của chúng tôi bận rộn nhưng vui vẻ. Như những thành viên trong gia đình

- Làm việc 24 ngày/ tháng, tạo điều kiện cho nhân viên có thời gian hơn cho gia đình

- Tạo điều kiện để Nhân viên sử dụng hết các ngày phép trong năm

- Tạo điều kiện để người thân cùng tham gia các hoạt động của công ty: tiệc, du lịch, thể thao, …